Comuna Chiuiești

Primar

MIHUȚ GAVRIL
 
Născut: 20.02.1958
Adresa: Chiuiești nr. 272
Telefon/fax 0264225600
Telefon mobil: 0762716716
e-mail: primariachiuiesti@yahoo.com
Website: www.primariachiuiesti.ro

27 March 2018
Viceprimar

GEORGIU GAVRIL
 
Născut: 17.05.1964
Adresa: Chiuiești nr. 363
Telefon/fax 0264225600
Telefon mobil: 0765268460
e-mail: primaria...

27 March 2018
Secretar

27 March 2018
Dispoziții Primar

27 March 2018
Infrastructură

Reţeaua rutieră a comunei Chiuieşti are următoarele drumuri;
Drumul Naţional 18 B- Tg. Lăpuş -Căşeiu care traversează teritoriul comunei pe o distanţă de 13,5 km, Drumul Judeţean DJ l82/E Chiuieşti-Valea Căşielului pe o distanţă de 6 km, Drumul Comunal DC 7 (ramificaţie DJ l82 B Strâmbu-Huta în lungime de 16 km, DC 6 (ramificaţie DN 18E)- Dosul Bricii, în lungime de 3,5 km, DC 8 (ramificaţie DC...

27 March 2018
Oportunități de investiții

27 March 2018
Facilități pentru investitori

27 March 2018
Obiective de interes public

Obiectivele de interes public sunt următoarele;
 
În satul Chiuieşti; Primăria şi Consiliul local, local amenajat nou în stare foarte bună...

27 March 2018
Cadrul geografic

Comuna Chiuieşti
este aşezată pe paralela 450 17I 20II latitudine nordică şi meridianul de 230 52I 30II longitudine estică. Ea formează extremitatea de nord-nord-vest a judeţului Cluj.
Teritoriul aparţine Podişului Someşan subdiviziune a Depresiunii Transilvaniei, cuprinde Dealurile Ciceului iar în limita de nord se află culmea Breaza.
Teritoriul administrativ, desfăşurat pe o suprafaţă...

27 March 2018
Relieful și vegetația

Cadru natural

Trăsătura caracteristică a cadrului natural o constituie predominant relieful deluros.
Relieful reprezintă un grad mare de fra...

27 March 2018
Istoricul localității

Evoluţia istorică a comunei

 
Populaţia acestei comuni se pierde în îndepărtata epocă a pietrei şi apoi a bronzului, când anul preistor...

27 March 2018
Cultură și învățământ

27 March 2018
Legături utile


Din judeţul CLUJ - NAPOCA:
Primăria Municipiului Cluj Napoca
Prefectura judeţului Cluj Napoca
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj
Consiliul Judeţean Cluj
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
Universitatea Babeş-Boly...

27 March 2018
Coduri poștale

Coduri poştale ale localităţilor aparţinătoare:
Chiuiești: 407215
Măgoaja: 407218
Strîmbu: 407219
Huta: 407217
Valea lui Opriş: 40...

27 March 2018