Anunț atribuire licitatie din 22.05.2018 - remiza PSI

23 May 2018
ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 22.05.2018
privind
inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI
pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Invitatiei pentru Oferte, privind inchirierea spatiului situat in incinta Remiza PSI, localitatea Chiuiesti, nr.145, jud. Cluj, in suprafata totala de 12,00 mp pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor, aparuta la panoul de afisaj local al Primariei si pe site-ul Primariei Comunei Chiuiesti, pentru licitatia din data de 22.05.2018, ora.10.00 au depus oferte urmatoarele personae fizice si operatori economici:
1. Tecar Daniela – persoana fizica – adresa nr.2402/21.05.2018
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertant, a hotarat ca oferta este conforma si admisibila, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste:
Ofertantul castigator al contractului-cadru avand ca obiect : Inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI, comuna Chiuiesti, nr.145, pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor este : 
Tecar Daniela cu o propunere financiara de 24 lei/luna pentru o perioada de 5 ani.