Anunț de atribuire Licitatie Pod peste Valea Bricii

14 November 2018
ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 02.11.2018
privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Anuntului publicitar/Invitatie de participare nr. 4295/25.10.2018 publicat pe site-ul : www.primariachiuiesti.ro  privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie 
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj » , au depus oferte urmatorii operatori economici:
1. SC SAMUS TEC SA  – adresa nr. 4382/02.11.2018 ora 09.25
2. SC REZIST DÉCOR SRL – adresa nr. 4384/02.11.2018 ora 09.50
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertanti, a hotarat ca ofertele sunt conforme si admisibile, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste, conform fisei de date avand ca si criteriu de selectie « pretul cel mai scazut »:
Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica  avand ca obiect : « Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »
SC SAMUS TEC SA  cu o propunere financiara de 309.010,11 lei.