Anunt de atribuire licitatie : Servicii de deszapezire

20 November 2018

 ANUNT DE ATRIBUIRE

LICITATIA DIN 20.11.2018

privind prestarea serviciilor de deszapezire in comuna Chiuiesti

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215, tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Anuntului publicitar/Invitatie de participare nr. 4911/14.11.2018 publicat pe site-ul : www.primariachiuiesti.ro  privind prestarea serviciilor de deszapezire, au depus oferte urmatorii operatori economici:

1. SC VLASER SRL  – adresa nr. 4570/19.11.2018 ora 15.10

    Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertanti, a hotarat ca ofertele sunt conforme si admisibile, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.

Comisia de evaluare stabileste, conform fisei de date avand ca si criteriu de selectie « pretul cel mai scazut »:

Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica  avand ca obiect : prestarea de « Servicii de deszapezire » este SC VLASER SRL  cu o propunere financiara de 103.404,04 lei.