Anunț Publicitar - inchiriere spatiu in incinta Remiza PSI

14 May 2018

ANUNT PUBLICITAR

 

 

Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215, tel/fax +40 264225600 cod fiscal

4486230, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, organizeaza licitatie publica, in vederea inchirierii spatiului situat in incinta Remiza PSI, localitatea Chiuiesti, nr.145, jud. Cluj, in suprafata totala de 12,00 mp pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor.

Licitatia va avea loc in ziua de 22.05.2018, ora.10.00 la sediul Primariei Comunei Chiuiesti, din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, jud.Cluj.

Documentatiile prinvind conditiile de participare se pot descarca de pe site-ul www.primariachiuiesti.ro, sau se pot ridica de la sediul Primariei Comunei Chiuiesti in perioada 14.05.2018 – 18.05.2018, intre orele 10.00 – 14.00.

Documentele se depun la registratura Primariei Comunei Chiuiesti din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, jud. Cluj, pana la data de 21.05.2018, ora 14.00.

Garantia de participare se exprima in lei si se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara sau virament bancar in contul RO54 TREZ 2175 006X XX00  2122 , deschis la Trezoreria Dej, pana la data deschiderii ofertelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Chiuiesti din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, persoana de contact : insp.specialitate Costin Vasile tel. 0264/225600

Fișiere atașate

  Caiet de sarcini.pdf 14 November 2018
  Formular 1.doc 14 May 2018
  Formular 2.doc 14 May 2018
  Formular 3.doc 14 May 2018
  Model de contract.doc 14 May 2018