Cadrul geografic

27 March 2018
Comuna Chiuieşti este aşezată pe paralela 450 17I 20II latitudine nordică şi meridianul de 230 52I 30II longitudine estică. Ea formează extremitatea de nord-nord-vest a judeţului Cluj.
Teritoriul aparţine Podişului Someşan subdiviziune a Depresiunii Transilvaniei, cuprinde Dealurile Ciceului iar în limita de nord se află culmea Breaza.
Teritoriul administrativ, desfăşurat pe o suprafaţă de 112 km.p şi cuprinde o populaţie de 2759 locuitori, hotarul nordic al comunei delimitează judeţul Cluj de judeţul Maramureş printr-un lanţ de dealuri împădurite parţial şi accesibile cu mijloacele de transport local.
În est comuna Chiuieşti este învecinată cu comunele Ciceu-Giurgeşti şi Negrileşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, în partea de vest se învecinează cu satul Gostila din comuna Poiana Blenchii, judeţul Sălaj, iar în latura sudică se ănvecinează cu comuna Căşeiu, judeţul Cluj.
Comuna Chiuieşti cuprinde un număr de 7 sate după cum urmează;
-Chiuieşti, reşedinţa comunei
-Dosul Bricii
-Huta
-Măgoaja
-Strîmbu
-Valea Căşielului
-Valea lui Opriş