Infrastructură

27 March 2018
Reţeaua rutieră a comunei Chiuieşti are următoarele drumuri;
Drumul Naţional 18 B- Tg. Lăpuş -Căşeiu care traversează teritoriul comunei pe o distanţă de 13,5 km, Drumul Judeţean DJ l82/E Chiuieşti-Valea Căşielului pe o distanţă de 6 km, Drumul Comunal DC 7 (ramificaţie DJ l82 B Strâmbu-Huta în lungime de 16 km, DC 6 (ramificaţie DN 18E)- Dosul Bricii, în lungime de 3,5 km, DC 8 (ramificaţie DC7) Valea lui Opriş în lungime de 2,5 km,
Aceste drumuri însumează o lungime de 37,5 km pe teritoriul comunei

Investiţii finalizate în anii 2009-2010:
1. Reabilitare şi mansardare sediu Primărie
2. Modernizare străzi în localitatea Chiuieşti
3. Asfaltare stradă Balţii
4. Pod peste Valea lui Opriş pe DC 9A km 0+211
5. Reabilitare maluri in urma inundatiilor
6. Baza sportivă
7. Modernizare Camin Cultural Strâmbu