Investiții în derulare

27 March 2018
1. Construire Pod peste Valea Măgoaja şi amenajare drum acces Valea Calului
2. Măsura 322 : "Modernizare infrastructură rutieră, alimentare cu apă şi canalizare menajeră, înfinţare centru de zi pentru persoane vârstnice şi achiziţionare echipamente pentru organizarea sărbătorii câmpeneşti " Pintea Viteazul" în comuna Chiuieşti, jud. Cluj.
3. Măsura 313: " Construire centru de informare şi marketing turistic, în comuna Chiuieşti, jud, Cluj.