Istoricul localității

27 March 2018
Evoluţia istorică a comunei
 
Populaţia acestei comuni se pierde în îndepărtata epocă a pietrei şi apoi a bronzului, când anul preistoric a găsit aici locuri prielnice de viaţă. Acest lucru poate fi dovedit de descoperirile arheologice care au scos la iveală aşchii de silix, topoare şi arme de vânîtoare datate din neoliticul mijlociu cu o vechime de 900-300 ani î.Hr. descoperiri făcute la hotarul satului Strîmbu cu judeţul Maramureş.
Primele documente scrise despre satele comunei Chiuieşti apar în secolul al XII-lea cînd sau organizat primele cancelarii şi arhive.
În ceia ce priveşte atestarea documentară cele mai vechi sate atestate documentar este satul Chiuieşti în a doua jumătate a secolului al XV-lea mai precis în anul 1467. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea în anul 1588 sunt semnalate alte două localităţi Măgoaja şi Strămbu.
În anul 1956 sunt atestate 4 sate componente a comunei Chiuieşti, şi anume Huta, Dosul Bricii, Valea Căşielului şi Valea lui Opriş