Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Componența Consiliului Local

COMPONENȚA 
Consiliului Local Chiuiești 

Nr.
crt.         Nume și prenume     Formațiunea politica
1. BÎLC GAVRIL                     PNL
2. COASA  GAVRIL             PND
3. FARCAȘ IOAN -ADRIAN    PNL
4. FRENȚIU IOAN -GAVRIL    PSD
5. GEORGIU GAVRIL             PNL
6. GEORGIU GHEORGHE     PNL
7. GEORGIU IOAN                 PALD
8. HANGO MIHAELA ELENA PSD
9. LADOR VASILE              PSD
10. SFECHIȘ IOAN              PNL
11. MARCHIȘ IOAN              PNL

27 March 2018
Investiții în derulare

1. Construire Pod peste Valea Măgoaja şi amenajare drum acces Valea Calului
2. Măsura 322 : "Modernizare infrastructură rutieră, alimentare cu apă şi canalizare menajeră, înfinţare centru de zi pentru persoane vârstnice şi achiziţionare echipamente pentru organizarea sărbătorii câmpeneşti " Pintea Viteazul" în comuna Chiuieşti, jud. Cluj.
3. Măsura 313: " Construire centru de informare şi marketing turistic, în comuna Chiuieşti, jud, Cluj.

27 March 2018
Obiective de interes public

Obiectivele de interes public sunt următoarele;
 
În satul Chiuieşti; Primăria şi Consiliul local, local amenajat nou în stare foarte bună (dat în folosinţă în anul 2010), personal angajat; 20 salariaţi; Căminul cultural; local specific, în stare bună cu sală de spectacole, în clădire sunt amenajate , Oficiul poştal şi Centrala telefonică digitală. Şcoala cu clasele I-VIII local specific aflat în stare bună cu 10 săli de clasă, mai funcţionează în clădirea şcolii grădiniţa aflându-se într-o stare foarte bună în urma lucrărilor de modernizare din anul 2007 de asemenea în sat mai funcţionează 3 grădiniţe (Gura Dreptului, Sălătruc şi Valea Strîmbului)
Dispensarul uman funcţionează într-o clădire specifică făcând faţă atât ca funcţiune cât şi ca stare unde îşi desfăşoară activitatea medicul de familie cu întreg personalul. Dispensarul veterinar, clădire specifică în stare bună, magazinul cooperaţiei de consum Căşeiu, 9 societăţi comerciale care fac faţă necesităţilor populaţiei satului şi a celorlalte localităţi a comunei. În satul Chiuieşti există biserică ortodoxă, biserică greco-catolică, biserică baptistă, biserică penticostală, precum şi o casă de rugăciuni pentru Oastea Domnului.

În satul Măgoaja; Cămin cultural; local specific în stare rea cu sală de spectacol,(unde se va amenaja centru de zi pentru persoane vârstnice) Magazie (cămin cultural) amenajat pentru sală de nunţi, şcoală cu cls.I-IV local specific stare bună, magazin mixt al Cooperaţiei de consum 2 societăţi comerciale şi o biserică ortodoxă.

În satul Strîmbu Cămin cultural local amenajat în stare bună, şcoală cu cls.I-IV local specific, grădiniţă, 2 biserici ortodoxe din care una este monument istoric, magazin mixt al cooperaţiei şi 1 societate comercială
În satul Valea Căşielului, unde există singurul obiectiv turistic de pe teritoriul comunei Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci". Mănăstirea a fost construită în anul 1765 de Filip Pahonie Georgiu, ea a ars din cauza unui incendiu în anul 1832, s-a construit alta ca urmare a activităţii călugărului blăjan Basiliu Bonifaciu Erdely, după retragerea lui mănăstirea nu a mai avut călugări până la al doilea război mondial, rămânând simplă biserică de sat. După revoluţia din 1989 s-a deschis noi perspective vieţii monahale în prezent fiind populată cu 24 măicuţe conduse de stariţa mănăstirii monahia Varvara Georgiu.1 presă de ulei

În satul Huta există o şcoală cu cls.I-IV amenajată într-o casă particulară şi o grădiniţă, o biserică ortodoxă şi un magazin mixt.
Patrimoniul public şi privat al comunei conform anexei care face parte integrantă din prezentul statut.

27 March 2018