Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Infrastructură

Reţeaua rutieră a comunei Chiuieşti are următoarele drumuri;
Drumul Naţional 18 B- Tg. Lăpuş -Căşeiu care traversează teritoriul comunei pe o distanţă de 13,5 km, Drumul Judeţean DJ l82/E Chiuieşti-Valea Căşielului pe o distanţă de 6 km, Drumul Comunal DC 7 (ramificaţie DJ l82 B Strâmbu-Huta în lungime de 16 km, DC 6 (ramificaţie DN 18E)- Dosul Bricii, în lungime de 3,5 km, DC 8 (ramificaţie DC7) Valea lui Opriş în lungime de 2,5 km,
Aceste drumuri însumează o lungime de 37,5 km pe teritoriul comunei

Investiţii finalizate în anii 2009-2010:
1. Reabilitare şi mansardare sediu Primărie
2. Modernizare străzi în localitatea Chiuieşti
3. Asfaltare stradă Balţii
4. Pod peste Valea lui Opriş pe DC 9A km 0+211
5. Reabilitare maluri in urma inundatiilor
6. Baza sportivă
7. Modernizare Camin Cultural Strâmbu

27 March 2018
Turism

Singurul obiectiv turistic existent pe teritoriul comunei Chiuieşti este Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci" Valea Căşielului.
Mănăstirea a fost construită în anul 1765 de Filip Pahonie Georgiu urmaş al voivodului Vaida Georgiu din Chiuieşti, ea a ars în incendiul din 1832, s-a construit alta ca urmare a activităţii călugărului blăjan Basiliu Bonifaciu Erdely.
După anul 1989 s-au deschis noi perspective vieţii monahale de pe Valea Căşielului atat de des şi de mult întreruptă.

27 March 2018
Economia

Potenţial economic
 
Agricultura constituie ocupaţia economică de bază pentru majoritatea populaţiei comunei Chiuieşti. Suprafaţa agricolă este de 6433 ha din care; teren arabil 1242 ha, fânaţ şi păşuni naturale 5191 ha . În comuna Chiuieşti creşterea animalelor are o deosebită importanţă pentru economia agrară locală.

27 March 2018
Istoricul localității

Evoluţia istorică a comunei
 
Populaţia acestei comuni se pierde în îndepărtata epocă a pietrei şi apoi a bronzului, când anul preistoric a găsit aici locuri prielnice de viaţă. Acest lucru poate fi dovedit de descoperirile arheologice care au scos la iveală aşchii de silix, topoare şi arme de vânîtoare datate din neoliticul mijlociu cu o vechime de 900-300 ani î.Hr. descoperiri făcute la hotarul satului Strîmbu cu judeţul Maramureş.
Primele documente scrise despre satele comunei Chiuieşti apar în secolul al XII-lea cînd sau organizat primele cancelarii şi arhive.
În ceia ce priveşte atestarea documentară cele mai vechi sate atestate documentar este satul Chiuieşti în a doua jumătate a secolului al XV-lea mai precis în anul 1467. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea în anul 1588 sunt semnalate alte două localităţi Măgoaja şi Strămbu.
În anul 1956 sunt atestate 4 sate componente a comunei Chiuieşti, şi anume Huta, Dosul Bricii, Valea Căşielului şi Valea lui Opriş

27 March 2018