Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Anunt publicitar executie lucrari: Amenajare ulita La Racu, comuna Chiuiesti, jud.Cluj

Autoritatea contractanta organizeaza in data de 15.05.2019 ora 12.00, la sediul din comuna Chiuesti, str. Principala, nr.150, jud.Cluj, licitatie publica in vederea atribuirii contractului de executie lucrarii pentru obiectivul de investitii : " Amenajare ulita La Racu, comuna Chiuiesti, jud.Cluj" cod CPV 45233120-6 Lucrari de constructie de drumuri ( Rev.2 ),prin procedura de atribuire : achizitie directa proprie.

Valoarea estimata a achizitiei : 188.891,51 lei fara TVA

Pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati atasamentul acestui anunt

06 May 2019
Anunt publicitar executie lucrari : Amenajare podet ulita Patruteni, sat Magoaja, comuna Chiuiesti

Autoritatea contractanta organizeaza in data de 15.05.2019 ora 12.00, la sediul din comuna Chiuesti, str. Principala, nr.150, jud.Cluj, licitatie publica in vederea atribuirii contractului de executie lucrarii pentru obiectivul de investitii : " Amenajare podet ulita Patruteni, sat Magoaja, comuna Chiuiesti " cod CPV 45221110-6 Lucrari de constructie de poduri ( Rev.2 ),prin procedura de atribuire : achizitie directa proprie.

Valoarea estimata a achizitiei : 198.434,70 lei fara TVA

Pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati atasamentul acestui anunt

06 May 2019
Anunt publicitar/Invitatie de participare

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru lucrarea : « Amenajare podet ulita Patruteni – sat Magoaja, comuna Chiuiesti »

Detalii in anunt

05 February 2019
Anunt publicitar/Invitatie de participare

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru lucrarea : « Amenajare ulita La Racu – comuna Chiuiesti »

Detalii in anunt

05 February 2019
Anunt de atribuire licitatie : Servicii de deszapezire

 ANUNT DE ATRIBUIRE

LICITATIA DIN 20.11.2018

privind prestarea serviciilor de deszapezire in comuna Chiuiesti

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215, tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Anuntului publicitar/Invitatie de participare nr. 4911/14.11.2018 publicat pe site-ul : www.primariachiuiesti.ro  privind prestarea serviciilor de deszapezire, au depus oferte urmatorii operatori economici:

1. SC VLASER SRL  – adresa nr. 4570/19.11.2018 ora 15.10

    Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertanti, a hotarat ca ofertele sunt conforme si admisibile, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.

Comisia de evaluare stabileste, conform fisei de date avand ca si criteriu de selectie « pretul cel mai scazut »:

Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica  avand ca obiect : prestarea de « Servicii de deszapezire » este SC VLASER SRL  cu o propunere financiara de 103.404,04 lei.          

20 November 2018
Anunț de atribuire Licitatie Pod peste Valea Bricii

ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 02.11.2018
privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Anuntului publicitar/Invitatie de participare nr. 4295/25.10.2018 publicat pe site-ul : www.primariachiuiesti.ro  privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie 
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj » , au depus oferte urmatorii operatori economici:
1. SC SAMUS TEC SA  – adresa nr. 4382/02.11.2018 ora 09.25
2. SC REZIST DÉCOR SRL – adresa nr. 4384/02.11.2018 ora 09.50
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertanti, a hotarat ca ofertele sunt conforme si admisibile, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste, conform fisei de date avand ca si criteriu de selectie « pretul cel mai scazut »:
Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica  avand ca obiect : « Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »
SC SAMUS TEC SA  cu o propunere financiara de 309.010,11 lei.

14 November 2018