Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Anunț de atribuire Licitatie Pod peste Valea Bricii

ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 02.11.2018
privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Anuntului publicitar/Invitatie de participare nr. 4295/25.10.2018 publicat pe site-ul : www.primariachiuiesti.ro  privind executia de lucrari pentru obiectivul de investitie 
« Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj » , au depus oferte urmatorii operatori economici:
1. SC SAMUS TEC SA  – adresa nr. 4382/02.11.2018 ora 09.25
2. SC REZIST DÉCOR SRL – adresa nr. 4384/02.11.2018 ora 09.50
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertanti, a hotarat ca ofertele sunt conforme si admisibile, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste, conform fisei de date avand ca si criteriu de selectie « pretul cel mai scazut »:
Ofertantul castigator al contractului de achizitie publica  avand ca obiect : « Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava din localitatea Chiuiesti, jud. Cluj »
SC SAMUS TEC SA  cu o propunere financiara de 309.010,11 lei.

14 November 2018
Clarificări la Execuție lucrări de construire Pod peste Valea Bricii

Clarificare nr.1/31.10.2018

In urma unei erori de scanare ( lipsa pag.8, formular F3 – Lista cuprinzand cantitatile de lucrari ) pentru lucrarea de investitie « Construire pod peste Valea Bricii in dreptul ulitei Valea Bricii – Dumbrava » atasam anexa : “ Devize fara valori “ corectata.

31 October 2018
Anunt publicitar Execuție lucrari de construire pod peste Valea Bricii

Atasat regasiti:

Anunțul publicitar;

Caietul de Sarcini;

Model Contract;

Fișa de date;

Formulare in format word; Arhiva - se descarcă toată arhiva. 

PT.

26 October 2018
Anunt achizitie lemene de foc Cod CPV 0341300

Detalii in atasament

04 June 2018
Anunț publicitar - achizitie lemne de foc

Detalii în atașament

29 May 2018
Anunț atribuire licitatie din 22.05.2018 - remiza PSI

ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 22.05.2018
privind
inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI
pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Invitatiei pentru Oferte, privind inchirierea spatiului situat in incinta Remiza PSI, localitatea Chiuiesti, nr.145, jud. Cluj, in suprafata totala de 12,00 mp pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor, aparuta la panoul de afisaj local al Primariei si pe site-ul Primariei Comunei Chiuiesti, pentru licitatia din data de 22.05.2018, ora.10.00 au depus oferte urmatoarele personae fizice si operatori economici:
1. Tecar Daniela – persoana fizica – adresa nr.2402/21.05.2018
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertant, a hotarat ca oferta este conforma si admisibila, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste:
Ofertantul castigator al contractului-cadru avand ca obiect : Inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI, comuna Chiuiesti, nr.145, pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor este : 
Tecar Daniela cu o propunere financiara de 24 lei/luna pentru o perioada de 5 ani.

23 May 2018