Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Convocator Consiliu Local 3.10.2018 ora 8.00

In atașament regăsiți atat dispozita de convocare cât și convocatorul. 

01 October 2018
Rezultat concurs promovare

Detalii in atasament. 

22 August 2018
Examen promovare in grad profesional

Detalii in atasament. 


8.08.2018 - Completare bibliografiei de concurs - detalii in atasament

26 July 2018
Anunt achizitie lemene de foc Cod CPV 0341300

Detalii in atasament

04 June 2018
Anunț publicitar - achizitie lemne de foc

Detalii în atașament

29 May 2018
Anunț atribuire licitatie din 22.05.2018 - remiza PSI

ANUNT DE ATRIBUIRE
LICITATIA DIN 22.05.2018
privind
inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI
pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215,
tel/fax +40 264225600, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, va informeaza ca urmare a Invitatiei pentru Oferte, privind inchirierea spatiului situat in incinta Remiza PSI, localitatea Chiuiesti, nr.145, jud. Cluj, in suprafata totala de 12,00 mp pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor, aparuta la panoul de afisaj local al Primariei si pe site-ul Primariei Comunei Chiuiesti, pentru licitatia din data de 22.05.2018, ora.10.00 au depus oferte urmatoarele personae fizice si operatori economici:
1. Tecar Daniela – persoana fizica – adresa nr.2402/21.05.2018
Comisia de evaluare in urma verificarii documentelor depuse de ofertant, a hotarat ca oferta este conforma si admisibila, documentele respectand cerintele caietului de sarcini si anuntulului de atribuire.
Comisia de evaluare stabileste:
Ofertantul castigator al contractului-cadru avand ca obiect : Inchirierea spatiului de 12 mp in incinta Remiza PSI, comuna Chiuiesti, nr.145, pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor este : 
Tecar Daniela cu o propunere financiara de 24 lei/luna pentru o perioada de 5 ani.

23 May 2018
Anunț Publicitar - inchiriere spatiu in incinta Remiza PSI

ANUNT PUBLICITAR

 

 

Comuna Chiuiesti cu sediul in localitatea Chiuiesti, str. Principala nr. 150, cod postal 407215, tel/fax +40 264225600 cod fiscal

4486230, reprezentată prin Mihut Gavril, în calitate de primar, organizeaza licitatie publica, in vederea inchirierii spatiului situat in incinta Remiza PSI, localitatea Chiuiesti, nr.145, jud. Cluj, in suprafata totala de 12,00 mp pentru desfasurarea activitatii de frizerie-coafor.

Licitatia va avea loc in ziua de 22.05.2018, ora.10.00 la sediul Primariei Comunei Chiuiesti, din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, jud.Cluj.

Documentatiile prinvind conditiile de participare se pot descarca de pe site-ul www.primariachiuiesti.ro, sau se pot ridica de la sediul Primariei Comunei Chiuiesti in perioada 14.05.2018 – 18.05.2018, intre orele 10.00 – 14.00.

Documentele se depun la registratura Primariei Comunei Chiuiesti din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, jud. Cluj, pana la data de 21.05.2018, ora 14.00.

Garantia de participare se exprima in lei si se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara sau virament bancar in contul RO54 TREZ 2175 006X XX00  2122 , deschis la Trezoreria Dej, pana la data deschiderii ofertelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Chiuiesti din localitatea Chiuiesti, str. Principala, nr.150, persoana de contact : insp.specialitate Costin Vasile tel. 0264/225600

14 May 2018